TAJEMSTVÍ PŮDY

tajemstvi pudy8. 4. – 30. 6. 2022

Výstava Tajemství půdy představí málo známý židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako geniza a stejné označení se používá pro prostory, kde se vyřazené předměty skladují a samovolně postupně rozpadají. Obvykle šlo o půdu synagogy nebo jiné veřejně nepřístupné místo, kam směřovaly zejména opotřebované synagogální svitky Tóry, hebrejské Bible a modlitební knihy, tedy texty obsahující Boží jméno, které je posvátné a jež člověk nesmí zničit. Vedle textových památek v genize najdeme i synagogální textilie jako povijany či pláštíky na Tóru, modlitební pláště, modlitební řemínky, zbytky svícnů, svíček a kratiknotů, ale také věci, které bychom možná nečekali: nádobí a náčiní anebo i běžně nošenou obuv. Někdy skončily tyto rozpadající se předměty na židovském hřbitově, ale ty, co zůstaly ležet na synagogálních půdách až do dnešních dnů, nám nabízejí jedinečný vhled do světa, jehož součástí ještě v mnoha českých a moravských obcích byla židovská komunita.

Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století. Východní Čechy jsou oblastí na genizové nálezy velmi bohatou – zejména synagoga v Luži vydala ze své genizy neopakovatelné svědectví o životě místního židovského obyvatelstva. V rámci výjimečné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi (7. 4. -30. 6. 2022) se předměty z východočeských geniz navrátí na čas do kraje svého původu a spolu s nálezy z dalších lokalit přenesou návštěvníky na půdy dnes již většinou opuštěných modliteben a autentickým způsobem seznámí návštěvníky s mnoha dalšími zvyky židovského náboženství.

Výstavu Tajemství půdy bude doprovázet edukační program určený pro žáky základních a studenty středních škol z východočeského regionu. Pod metodickým vedením Odboru vzdělávání a kultury Židovského muzea v Praze budou připraveny speciální komentované prohlídky a pracovní listy, které žáky a studenty prostřednictvím genizových nálezů provedou židovským rokem, dny svátečními i všedními, židovskou čtvrtí a její hmotnou i duchovní kulturou.

 

018b0fec b977 4513 8b24 b01fe113d2c7  29df0ad7 09fe 4d56 a228 b83e8370fe13  do skládačky