Břetislavova ulice / Chrudim / 2007

Dne 24. srpna 2007 byl proveden drobný záchranný výzkum při havárii elektropřípojky pro čp. 64 a 65 v Břetislavově ulici v Chrudimi. Břetislavova ulice měla v raném a vrcholném středověku významné postavení, procházela tudy hlavní komunikace, kterou v pozdějším období uzavírala soustava tzv. Horní brány s přilehlou věží Hláskou. Na základě podivného obloukovitě zahnutého průběhu ulice lze soudit, že se zde nalézal i vstup někdejšího přemyslovského knížecího hradiště. Jak již ukázal záchranný archeologický výzkum v roce 1992, bylo nutné očekávat významné archeologické situace.

I přes plošně malý rozsah výkopu byly zjištěny závažné výsledky: pod recentními vrstvami dlažby a nejrůznějších zásahů recentních inženýrských sítí byla zjištěna tmavá uhlíkatá humózní sídlištní vrstva, která obsahovala četné zlomky keramiky hlásící se na přelom 12. – 13. století. 
 
Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

ObrázekObrázek

Obr. 1 – Chrudim, Břetislavova ul. Pohled na výkop pro elektropřípojku před čp. 64-65. Rozsah středověkého souvrství je zvýrazněn žlutými šipkami. Pohled od východu. Foto J. Musil.
Obr. 2 – Chrudim, Břetislavova ul. Detail středověkého souvrství zjištěného před čp. 64-65. Foto J. Musil.