Záchranný archeologický výzkum / Bylany - okr. Chrudim / 2008

Dne 22.8.2008 byla zjištěna stavební aktivita na samém jihozápadním okraji intravilánu obce Bylany. Při prohlídce výkopů pro položení tlakové kanalizace byla zjištěna ve stěně startovací šachty pro protlak klasická sídlištní zásobní jáma s podebranými stěnami a zajištěn menší soubor pravěké keramiky datovatelné do období slezskoplatěnické kultury. Následně byla provedena odborná dokumentace a ovzorkování zjištěných archeologických situací, při nichž byla získána representativní kolekce keramiky z halštatské fáze kultury slezskoplatěnické. Zajímavostí je přítomnost jemné stolní keramiky. Jáma patrně po ukončení své primární zásobní funkce sloužila druhotně jako odpadní areál.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

ObrázekObrázek

Obr. 1  Bylany. Pohled na zkoumanou plochu. Foto J. Musil.
Obr. 2  Bylany. Vzorkování objektu. Foto J. Musil.