Záchranný archeologický výzkum při stavbě areálu firmy Zámečnictví Řivnáč v Úhřeticích / 2011

V souvislosti s výstavbou areálu firmy Zámečnictví Řivnáč byl na sklonku roku 2011 proveden rozsáhlý archeologický výzkum. Celkem bylo objeveno 46 objektů, které byly následně prozkoumány.

V souvislosti s výstavbou areálu firmy Zámečnictví Řivnáč byl na sklonku roku 2011 proveden rozsáhlý archeologický výzkum. Celkem bylo objeveno 46 objektů, které byly následně prozkoumány. Archeologické situace se koncentrovaly v severní části zkoumané plochy, v jižní části byly zničeny pravděpodobně v souvislosti s činností tuněchodské cihelny. Většina nalezených objektů náležela  kultuře s vypíchanou keramikou, registrovali jsme i objekty náležející středoeneolitické kultuře řivnáčské. Překvapením byl zachovaný hrob kultury se zvoncovitými poháry, který naznačuje, že pohřebiště objevené při výzkumu v cihelně pokračovalo i severovýchodním směrem. Výčet pravěkých kultur uzavírá kultura únětická ze starší doby bronzové.

 

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi