Z doby zmaru i nadějí... (2. část)
Podstarší pivovaru v Medlešicích
Šťastné a veselé v chrudimském muzeu
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (3. část)
Fotograf Viktor Mráz a jeho dar Trhové Kamenici
140 let od narození V. Ig. Stratílka
Přírodní rezervace Střemošnická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (4. část)
Stanislav Hybler: Zimní večer v Havlíčkově ulici / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Z doby zmaru i nadějí... (1. část)
Pivovar Medlešice
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (2. část)
Další doklady středověké a raně novověké bižuterie z Chrudimska
Přírodní rezervace Strádovka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (3. část)
Klečící anděl z Kostelce u Heřmanova Městce / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Pozvánka na výstavu Pivovarnictví v Pardubickém kraji (příloha)
Nález odlévacího kadlubu na výrobu svátostek z Chrudimi, Hradební ul. a Školní nám. čp. 56/I (tzv. nové děkanství)
Drobnost ke vsi Hlína (dnes část obce Horka) a její úloze v klášterní držbě
Z letecké historie Medlešic
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (1. část)
Víte, kdo byl...? Alois Šedivý
VKP Dvakačovická stráň
Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích
Z darů cestovatele Dr. Emila Holuba / Zajímavosti z přírodovědného depozitáře (2. část)
Gustav Porš - Tmavá fortna / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče
Velká národní slavnost v Chrudimi 29. 6. 1913
Dvě nouzová přistání balónů na Chrudimsku v letech 1925 a 1927
Víte, kdo byl...? Václav Procházka, chrudimský rodák
Nášivka ve tvaru lvíčka z k. ú. Bylany - Kutřín
Přírodní rezervace Habrov / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (2. část)
Josef Papáček - Dvojportrét s A.J. Gareisem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2012
Nakladač na housenicovém podvozku "BROM"
Mistrovství Protektorátu Čech a Moravy v krasobruslení 1943
Petr a jeho syn Něpr, zapomenutý a neznámý vladycký rod 13. století
Víte, kdo byl...? Prof. Miloslav Pelíšek
Přírodní památka Farář / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (1. část)
Josef Heřman - Roština / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2012
Po stopách zapomenuté přemyslovské větve Děpolticů: jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech
Nestor chrudimských ochranářů přírody Václav Cibulka osmdesátníkem
Dobrovolní hasiči a sokolové ve městě Luži před rokem 1918
Zajímavosti z přírodovědného depozitáře - Arnoldiho ovoce
Jarmila Burghauserová - Tanečnice a pastýř s Amorem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012 přispěli

Záchranné archeologické výzkumy v Úhřeticích v letech 2011–2012
Milan Fuchs – podnikatel z Trhové Kamenice
Pár stručných poznámek k benediktinům z Opatovic a jejich vlivu na kulturní krajinu v okolí kláštera
"Bylanský rebel" Václav Zadrobílek
Kdo si hraje, nezlobí aneb Merkur v Regionálním muzeu v Chrudimi
Vůně Vánoc
Chrudimský náhon, 6. úsek / Chrudimská botanická zastavení (11. část)
Ferdinand Pochobradský – Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v čp. 22/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2008
Ferdinand Leopold von Andrian-Werbung: tvůrce prvních moderních map Chrudimska
Významný chrudimský rodák P. Eugenius Sebastiani z Častolovic
Vila č.p. 418, Palackého třída, Chrudim : "Vila Musilova" / Vily Chrudimska (8. část)
Tercerola z archeologické sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Chrudimský náhon, 5. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (10. část)
Josef Hašek - Kytice / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Letecké dny v Chrudimi roku 1946 a 1947
Bohumil Benoni
Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové
Milan Rybák jubilantem
Vila č.p. 329, Václavská ul., Chrudim : "Vila Teperova" / Vily Chrudimska (7. část)
Chrudimský náhon, 4. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (9. část)
Stanislav Novotný - Předjaří u Křižanovic / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Lanovka Thale harz skončila
Zaječice - 700 let (recenze)
Humor v reklamě chrudimských novin 1900–1940
Vila č.p. 227, Václavská ul., Chrudim : "Vila Lušovských" / Vily Chrudimska (6. část)
Filmové a televizní osobnosti z řad studentů chrudimské obchodní akademie
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (8. část)
Karel Špillar - Akt před zrcadlem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2011
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2011
Švýcárna ve Slatiňanech – záhady a skutečnost
O jedné masopustní svatební smlouvě
Vila čp. 35 Dachov - Miřetice : "Clagesova vila" / Vily Chrudimska (5. část)
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (7. část)
Jan Hlína - Pohled na náměstí v Chrudimi / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Do třetí desítky
Kamarádka knihovna
Vodičkova vila / Vily Chrudimska (4. část)
Sága rodiny Popperů
Nejstarší příslušníci rodu pánů z Orle
Z historie dálkové pásové dopravy (2. část)
Chrudimský náhon, 1. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (6. část)
Václav Andrle - Autoportrét / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Bibliografie Chrudimských vlastivědných listů za léta 1992–2011 (příloha)