Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2010
Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část)
Příběh muzejního předmětu aneb Svědectví ukryté v krabičce od cigaret
Podnikatelská rodina rodu Popperů – Osudy rodiny Popperů a jejich podniku po druhé světové válce (9. část)
Stavba Sečské nádrže / Digitalizujeme kroniky (5. část)
Noticka k historii obchodu s prachovickým vápnem
Digitalizace graduálu ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Park Střelnice / Botanická zastavení (2. část)
František Nový - Pohled do Břetislavovy ulice ze Žižkova náměstí / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi
125. výročí narození zahradního architekta Josefa Vaňka
Podnikatelská rodina Popperů (8. část)
Miloslav Drajer
Zámecká knihovna Hrochův Týnec
Přehled příspěvků do CHVL v roce 2010
Do CHVL v roce 2010 přispěli
Městský park / Chrudimská botanická zastavení (1. část)
Emanuel Salomon z Friedbergu-Mírohorský - Věž Mydlářovského domu / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zdeněk Fibich a Chrudimsko
Několik poznámek k lámání mlýnských kamenů v Horních Raškovicích (2. část)
Z historie dálkové dopravy (1. část)
Miroslav Hevák
Ferdinand Pochobradský
Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část)
Podnikatelská rodina rodu Popperů - firma F.L. Popper (7. část)
Digitalizujeme kroniky - Bělá (4. část)
Katovský meč/ Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi (6. část)
František Müller - Koňský trh v Chrudimi / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Filmové a televizní osobnosti z řad studentů a pedagogů chrudimského gymnázia (2. část)
Podnikatelská rodina rodu Popperů - firma F.L. Popper (6. část)
Stanislav Novotný (20. výročí úmrtí)
Několik poznámek k lámání mlýnských kamenů v Horních Raškovicích (1. část)
Digitalizujeme kroniky (3. část) - Bělá
Vysokoškolský index Rudolfa Ressela / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi (5. část)
František Müller - Podobizna Karly Müllerové / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Filmové a televizní osobnosti z řad studentů a pedagogů chrudimského gymnázia (1. část)
Ing. Vilém Faber
Příběhy z historie rodu Talacků z Ještětic (4. a 5. část)
Podnikatelská rodina rodu Popperů - firma F.L. Popper (5. část)
Kasule z kostela v Honbicích / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi (4. část)
Otakar Štáfl - Pod Puší / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Také Hrdinové (otec a syn Lachmanovi)
100 let Hniličkovy ulice v Chrudimi
Fac bonum omnibus, quamdiu poterix ..., k 80. výročí úmrtí Františka Hamzy
Podnikatelská rodina Popperů – firma F.L. Popper (4. část)
Kronika zvláštní školy internátní v Běstvině / Digializujeme kroniky (2. část)
Skříň – lidová, malovaná / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi
Václav Jansa - Mydlářovský dům / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Před 170 lety se narodil Karel Adámek
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Chrudimi za rok 2009
Podnikatelská rodina Popperů (3. část)
Kameničky v díle Antonína Slavíčka
Středověká výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v Pouchobradech
Dolní Babákov / Digitalizujeme kroniky (1. část)
Voskové Jezulátko / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi
Zdenka Burghauserová -Tři Grácie / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)