Regionální muzeum v Chrudimi - Chrudimské vlastivědné listy

rádi uvítáme nové přispěvatele z řad studentů, vysokoškolských pedagogů, odborných pracovníků i zájemců o regionální historii. Případné články, náměty či připomínky nám posílejte e-mailem na adresu: knihovnik@muzeumcr.cz.

Pozvánka na dvě výstavy František Schmoranz st. (1914-1902): architekt, stavitel a památkář, Viktorin Kornel ze Všehrd: chrudimský rodák, humanista a právník
Historie a současnost Státního okresního archivu Chrudim (3.část)
Jan Hlína a chrudimské muzeum: (drobný příspěvek k nedožitým 95. narozeninám)
Z muzejních depozitářů. Keramické vázy Anny Boudové Suchardové

Pozvánka na výstavu S čím si hrály děti na Chrudimsku
Historie a současnost Státního okresního archivu Chrudim (2.část)
Aktuálně o chrudimských čestných občanech aneb: šest jich za dvacet let přibylo, dva ubyli a jeden byl (pro jistotu) potvrzen
Dva rukopisné graduály ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Pozvánka na výstavu Jak se na Chrudimsku dříve sportovalo
Četnická stanice Medlešice
Tři chrudimské památníky 2. světové války (a jeden nerealizovaný)
Historie a současnost Státního okresního archivu Chrudim (1.část)
Z muzejních depozitářů Porcelán z Královské manufaktury v Kodani

Pozvánka na výstavu Roots/Kořeny
Chrudim – domovská obec Ing. Rudolfa Ressla (k 60.výročí úmrtí pravnuka vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla)
Poškození soch v Heřmanově Městci v popřevratovém roce 1919
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2019
Alena Bukvová – košíkářství
Výstava Uprostřed Koruny české

Pozvánka na vánoční výstavy
Bedřich Šilar – umělecký řezbář
Opožděné recenze potřetí. Edice „Chrudim“
Výpočty v oboru lanových drah v Transportě Chrudim a jejich publikované výstupy
Já hlas volající. Zvony a cimbály kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
Restaurátorský průzkum dvou olejomaleb od Josefa Ceregettiho ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Putování krajem za kamenem 6. část, Lom Zderaz
Slovo závěrem – poděkování dlouholetým zaměstnankyním Regionálního muzea v Chrudimi

Pozvánka na výstavu Tam, kde slova končí...Chrudimská hudební výročí
Chrudimská manifestace za zastavení jaderného vyzbrojování v roce 1958
Návrat k recenzím podruhé. Katalogy Regionálního muzea v Chrudimi
Herečka Valerie Kaplanová, rodačka z Hlinska (3.část)
Putování krajem za kamenem. 5. část, Lom Ctětín
Nový vědecko-výzkumný projekt

Pozvánka na výstavu Ptáci

Vražda v Hroubovicích (2. část)

Návrat k recenzím aneb Co se od roku 2008 zameškalo

Herečka Valerie Kaplanová, rodačka z Hlinska (2. část)

Putování krajem za kamenem: Lom Chrtníky

Z muzejních depozitářů. Reklamní štít houslaře L. F. Prokopa

Pozvánka na výstavu Jan Koula - vlastimil a novorenesančník

Několik poznámek ke vzniku chrudimské vlastivědné encyklopedie

Vražda v Hroubovicích (1. část)

Herečka Valerie Kaplanová, rodačka z Hlinska (1. část)

Putování krajem za kamenem: Lom Prachovice

Z muzejních depozitářů: Fotografický portrét Aloise Hniličky

Pozvánka na výstavu Železnice ve výtvarném umění

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu za rok 2018

Marie Musilová a její pozůstalost v Regionálním muzeu v Chrudimi (2. část)

Reklamní diapozitivy firmy Eneš z 20. a 30. let 20. století

První chrudimský muzejník Antonín Šolta

Doklad ze života v Popperově vile

Zabezpečení zříceniny Vildštejna v letech 1936 a 1937

Putování krajem za kamenem: Opukový lom na Přibylově

Z muzejních depozitářů: Diapozitivy chrudimského letiště

Pozvánka na výstavu Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2018

Spory o náhrobky biskupa Haye a kanovníka Venuta u kostela v Chrašicích (2. část)

Zajímavý dar

Studnický masopust

Marie Musilová a její pozůstalost v Regionálním muzeu v Chrudimi (1. část)

Z muzejních depozitářů: Nové přírůstky sbírky medailí a odznaků

120 let muzejní budovy

Spory o náhrobky biskupa Haye a kanovníka Venuta u kostela v Chrašicích (1. část)

Liturgické textilie ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi (2. část)

Zajímavé pohlednice ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi 

Ing. Vlastimil Vaněk

Projekty zahradního architekta Josefa Vaňka v Pardubickém kraji

Jan Rejman - Řezbář a betlemář / Etnografické okénko (příloha)