Chrudim v roce 1866 (4. část)
Zima na venkově
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (4. část)
Pleskoti-kameníci (2. část)
Vrchlický kontra automobil
Přírodní rezervace Hubský / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (21. část)
Čerti v Chrudimi / Etnografické okénko (příloha)

Pleskoti-kameníci (1. část)
Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866
Chrudim v roce 1866 (3. část)
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (3. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní rezervace Volákův kopec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (20. část)
Dušičky / Etnografické okénko (příloha)

Chrudim v roce 1866 (2. část)
Smrt chrudimského zvěrolékaře Jana Šťastného
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (2. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní památka Zlámanec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (19. část)
Tradiční výroba dýmek na Prosečsku / Etnografické okénko (příloha)

Smrt divadelního principála Viléma Jelínka ve Slatiňanech
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (1. část)
Požár krajského soudu roku 1927
Jan Theodorich Doležal: český lesnický spisovatel, lesnický pedagog, buditel a redaktor
Chrudim v roce 1866 (1. část)
Přírodní rezervace Oheb / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (18. část)
Tkalcovna na Betlémě / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2015
Smlouva “o palec uťatej“: tři případy konfliktu s právní normou v raně novověké Chrudimi
Zajímavé středověké nákončí opasku ze Zaječic
Jiroušové
Přírodní památka Podskala / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (17. část)
Vodění jidáše / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2015
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (4. část)
Městský strážník Jan Kecina
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015 přispěli
Přehled příspěvku do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015
Přírodní památka Chrašická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (16. část)
Jemine domine, masopust pomine / Etnografické okénko (příloha)

Z archeologických nálezů: bronzová triangulární dýčka
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (3. část)
Gustav Porš, krajinář Vysočiny
Chrudimský měšťan Vít Hořínek a jeho pozůstalost z roku 1588 před pražským apelačním soudem
90 let od odhalení Vrchlického pamětní desky ve Slatiňanech
Archeologický výzkum při rozšiřování silnice v Chrudimi, Dašické ulici v roce 2015
Novoročenky ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (15. část)
Zvykoslovné předměty / Etnografické okénko (příloha)

Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (2. část)
„Léta Páně 1548 slit v Hradci“: o zvonu z kostela sv. Markéty v Podlažicích
Hrochové z Mezilesic v Chrudimi
Kabelové jeřáby pro stavbu přehrady Orlík (2. část)
Přírodní památka Skalka u Sovolusk / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (14. část)
Posvícenské stínání kohouta / Etnografické okénko (příloha)

Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (1. část)
V žáru zrozeny, žárem zničeny: osudy chrasteckých zvonů v 18. století
Rakouský granát z napoleonských válek ve sbírce Regionálního muzea v Chrudimi
Raimund Augustin Smekal
Kabelové jeřáby pro stavbu přehrady Orlík (1. část)
Přírodní památka Na skalách / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (13. část)
Staročeský věneček ve Vejvanovicích / Etnografické okénko (příloha)

Chrudim ve spárech říšské orlice (2. část)
Marie Kyzlinková
Nález středověké keramiky ze Samařova (k. ú. Nové Lhotice)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (2. část)
Albrecht Krupý z Probluze – příslušník zchudlé šlechty a účastník sporů při městských knihách chrudimských
Významné události dobrovolných hasičů v kraji Pardubice a okrese Chrudim
Přírodní rezervace Maštale / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (12. část)
Staročeský věneček ve Vejvanovicích / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2014
Středověký tesák z Rané u Hlinska
Železobetonový obloukový most přes Novohradku  v Hrochově Týnci
Chrudim ve spárech říšské orlice (1. část)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (1. část)
Přírodní památka Kaštanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (11. část)
Symboly Velikonoc / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2014
Jan Kokeš
Snové muzeum koní starokladrubských ve slatiňanské Švýcárně
Pocta Dobroslavu Orlovi – Ronov nad Doubravou 2015
Nález pravěké štípané kamenné industrie z Mrákotína
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014 přispěli
Dřevěné lidové hračky z Hlinecka / Etnografické okénko (příloha)