PLAKÁTY ALFONSE MUCHY VE SBÍRCE REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI

mucha plakat2

Významným fondem sbírky výtvarného umění Regionálního muzea v Chrudimi je soubor 42 litografií (chromolitografií) významného českého malíře, představitele secese, Alfonse Muchy (1860-1939). Převážná část tohoto souboru byla muzeem získána v roce 1897, a to po velmi úspěšné Muchově výstavě v Chrudimi ve výstavních sálech tehdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy, kterou připravil pražský nakladatel František Topič. Výstava se další rok pro velkou úspěšnost opakovala. V roce 1898 správní výbor muzea rozhodl část vystavených plakátů tohoto umělce zakoupit do muzejních sbírek. Nákup plakátů ani uspořádání výstavy v Chrudimi nesouviselo s umělcovými osobními vazbami na toto město. Se svou budoucí ženou, Marií Chytilovou, jejíž rodina pocházela z Chrudimi, se Mucha seznámil až později, v roce 1903 v Paříži.

 

Sbírka plakátů byla v pozdějších letech dále rozšířena - například o dekorativní panó s cykly Drahokamy a Denní doby, plakáty hospodářsko-průmyslových výstav ve Vyškově a Hořicích ad. V roce 1903 dalo vedení muzea plakáty podlepit šedým plátnem proti poškození. Celý fond byl uchováván v depozitáři muzea, téměř nevyužit, až do sedmdesátých let 20. století. Tehdejší Okresní muzeum v Chrudimi nechalo poměrně značnou část této kolekce dlouhodobě zpřístupnit veřejnosti. Výstava Alfons Mucha – Plakáty proběhla v letech 1978-1981 a bylo na ní vystaveno 39 Muchových litografií. Po skončení výstavy byla část této kolekce znovu vystavena v roce 1990 na úspěšné výstavě Alfons Mucha - Plakáty, dokumenty o výstavách doma a v zahraničí. V roce 1997 byly za přispění nemalých finančních prostředků všechny Muchovy plakáty odborně zrestaurovány a po celkové generální opravě muzea, která proběhla v letech 1995-1996, bylo 39 Muchových litografií vystaveno v nové stálé expozici muzea.

Aby byly exponáty ochráněny před možným poškozením dlouhodobým vystavováním, byla tato expozice koncem roku 2007 zrušena. V následujícím roce byly všechny plakáty nově adjustovány do rámů s ochrannými foliemi. Prezentovány byly pouze na krátkodobých výstavách v zahraničí. V roce 2009 muzeum zapůjčilo 41 kusů plakátů do Holandska (Kijk en luistermuseum, Bennekom), téhož roku byl zapůjčen stejný počet exponátů do Polska (Miejki óstrodek kultury i sportu w Olešnicy a Państwowa galeria sztuki, Sopot). V roce 2010 byl tento soubor vystaven v Maďarsku (Pécsi Galéria és Vizuális Müvészeti Mühely). Dne 27. 9. 2012 byla expozice plakátů znovu otevřena.

 

eSbírky

 

LITERATURA:

Alfons Mucha. Souborná výstava obrazů, kreseb a plakátů, Nákladem Topičova salonu v Praze, Praha 1897.

Alfons Mucha. Plakáty, Okresní muzeum Chrudim, Chrudim 1979.

Alfons Mucha. Plakáty, Regionální muzeum v Chrudimi, Chrudim 2008.

Kobetič, Pavel, Alfons Mucha a Chrudim, Chrudimské vlastivědné listy, 1995, roč.4, č.4, s. 1-2.

Kobetič, Pavel, Chrudimské souvislosti Alfonse Muchy, Chrudimské vlastivědné listy (tematické číslo při příležitosti otevření první stálé výstavy plakátů A.   Muchy), 1997, roč. 6, č. 4-5, s. 1-2.

Kobetič, Pavel, Chrudimské mýty a pověsti, Chrudim 2006.

Miltová, Radka, Sbírka uměleckého plakátu z přelomu 19. a 20. století v Okresním muzeu Chrudim a její historie, Chrudimské vlastivědné listy, 2001,   roč. 10, č. 5, s. 1-4.

Miltová, Radka, Sbírka uměleckého plakátu z přelomu 19. a 20. století v Okresním muzeu Chrudim a její historie, Chrudimské vlastivědné listy, 2001,     roč. 10, č. 6, s. 8-11.

Výstava Kulturní plakát z přelomu století ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi, Okresní muzeum v Chrudimi, Chrudim 1981.

dama-s-kameliemi gismonda lorenzacio prichazi-rok

smaragdtopasametystnestles