MILIONY LET V ŽELEZNÝCH HORÁCH: 10 LET NÁRODNÍHO GEOPARKU ŽELEZNÉ HORY


miliony let zeleznych hor16. 9. – 13. 11. 2022

Výstava k desetiletému výročí zařazení geoparku Železné hory do sítě Národních geoparků. Výstava shrnuje desetileté úsilí a aktivity spojené s turistickým ruchem, regionálním rozvojem, vědou, výzkumem a vzděláváním v Geoparku Železné hory.