CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 23

sbornik 23V tomto čísle najdete:

David Novotný: Kardinál Maria Tadeáš Trauttmansdorf a společenský vzestup rodu Wiederspergerů

Jan Frolík: K datování hradiště Rabouň: (k.ú. Doly, okres Chrudim)

Michal Benda: MUDr. František Novotný – chrudimský lékař, politik, národovec

Jarmila Doubravová: Hudba a gastronomie

Jan Musil: Zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou: (katastrální území Seč a Hoješín, okres Chrudim) aneb Ústupky roku 1315?

 

Rozsah: 150 s.
Cena: 130 Kč