CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 25

sbornik 25V tomto čísle najdete:

Pavel Rous: Dvě zaniklé sklárny na území obce Vortová (okr. Chrudim)

Jiří Pavlík: Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka: život husitského hejtmana

David Richter: Kubaňové z Chotěnic aneb Chrudimští měšťané venkovskými pány

Jan Frolík: K počátkům obce Zderaz na Skutečsku

Josef Tejkl: Heřmanoměstecká cechovní privilegia v období vlády Šporků

Pavel Kobetič: Jak informovalo (a informuje) chrudimské muzeum o svých sbírkách


 

Rozsah: 278 s.