CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 18

Sborník 18

V tomto čísle najdete:

Petr Boček:
Filmové a televizní Chrudimsko II  Chrudim (1. část)
Václav Pochobradský: První světová
David Novotný: Několik poznámek k historii zámku v Medlešicích u Chrudimi
Viktorie Dančová: Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice)
Jan Musil: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi
David Richter: Mistr Jan Netorýn z Dražice  příklad sociální prostupnosti rytířského stavu v polovině 16. století?

Rozsah: 274 s.
Cena: 130 Kč