MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU

Expozice Mozaika z dějin regionu Vás seznámí s dějinami města Chrudimi neobvyklým a zajímavým způsobem. Během prohlídky prochází návštěvník temným koridorem, ve kterém postupně objevuje dvanáct prostorových scén. Jejich prostřednictvím se přenese přímo do víru událostí, které ovlivnily historii města i chrudimského regionu. Každý ze dvanácti výjevů je oživen dynamickým osvětlením a zvukovou nahrávkou. Jednotlivé scény jsou doplněny o autentické sbírkové předměty, vystavené v osvětlených vitrínách ve stěnách koridoru. 

Fotogalerie
Pro školy
 

skrcenecPohřbívání v pravěku znázorňuje pohřeb matky v pravěku v období, kdy se pohřbívalo žárovým způsobem.

 

 

 

   

P1230501

Život ve středověkém městě - zmenšený model středověkého města ukazuje tehdy rozšířená řemesla a nechybí zde ani ukázka běžné středověké domácnosti. 

 

 

 

 

pohárVypálení klášterů husity představuje vyplenění dominikánského kláštera v Chrudimi.

 

 

 P1230610Měšťanský renesanční interiér
vypadá, jakoby jej právě před chvílí opustil chrudimský rodák Viktorin Kornel ze Všehrd.


 

 

 

 

salvatorLegenda o zázračném obrazu sv. Salvátora – scéna s opilými švédskými vojáky a služkou Dorotou představuje výjev z místní legendy o zázračném obrazu sv. Salvátora.

 

 

 


P1230643Ničení zakázaných knih páterem Koniášem – výjev představuje jezuitu pátera Koniáše na Chrudimsku, který neblaze proslul pálením tehdy zakázaných knih.

 

 

 

 

 

 

 

dekanObrozenecký děkan J.L. Ziegler – v této scéně navštívíme faru obrozence a pedagoga, chrudimského děkana Josefa Liboslava Zieglera.

  

 

 

P1230875Císař František Josef I. v Chrudimi v roce 1866 znázorňuje návštěvu tohoto císaře v tehdejším chrudimském divadle.

 

 

 

 

 

 

 kosoveDalší výjev představuje Humoristickou společnost Kosů a její činnost jako důležitou součást spolkového života v Chrudimi.

 

 

 

 

P1230820Scéna Hospodářská výstava v roce 1881 nás zavede do výstavního pavilonu knihaře na krajinské hospodářské a průmyslové výstavě v Chrudimi.

 

 

 

P1230747Předposlední výjev Lazaret v době 1. světové války nám dá nahlédnout do chrudimského lazaretu v době první světové války.

  

 

 

P1230772Návštěva prezidenta Masaryka v roce 1920 se odehrává na chrudimském hlavním náměstí a ukazuje setkání prezidenta Masaryka s legionáři.

More in this category: « ALFONS MUCHA - PLAKÁTY