5. 5. – 4. 9. 2022
Výstava k výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy, které bylo založeno v roce 1892. Jeho vznik byl spojen s evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, jež usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům a výrobkům. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.

8. 4. – 30. 6. 2022. Výstava Tajemství půdy představí málo známý židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako geniza. Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století.  Východní Čechy jsou oblastí na genizové nálezy velmi bohatou. V rámci výjimečné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi se předměty z východočeských geniz navrátí na čas do kraje svého původu a spolu s nálezy z dalších lokalit přenesou návštěvníky na půdy dnes již většinou opuštěných modliteben a autentickým způsobem seznámí návštěvníky s mnoha dalšími zvyky židovského náboženství.