WEBOVÁ VÝSTAVA "VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD A CHRUDIM: CHRUDIMSKÝ RODÁK, HUMANISTA A PRÁVNÍK"

viktorin kornel ze vsehrdViktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Posléze působil jako úředník u zemských desk. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury.

 

Výstava je  ke shlédnutí pouze on-line. Zde najdete výstavní panely a doprovodné ilustrace.

Poznámka k ovládání: Výstava se spustí po kliknutí na šedé obdélníkové pole "Projít si výstavu" v pravém dolním rohu. Po úvodním obrázku se výstava promítá sama. V případě, že si chcete sami určovat tempo prohlížení, klikněte na bílé obdélníkové pole v levém rohu (na tři vodorovné přímky). Poté se v pravém spodním rohu objeví bílé šipky, kterými lze ovládat procházení jednotlivých textů a obrázků.