CHRUDIMSKÝ MALÍŘ JOSEF PAPÁČEK (1821–1882)


Papacek9. 9. – 31. 10. 2021 (bez vernisáže)

V letošním roce si připomínáme 200 let od narození chrudimského malíře, restaurátora a pedagoga Josefa Papáčka. Těžiště jeho tvorby bylo v portrétní malbě a malbě kostelních obrazů. Je také autorem velkého množství salvátorských obrazů. Výstava představí Papáčkova díla uchovávaná ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi.

More in this category: SKAUTING NA CHRUDIMSKU »