Průzkum studny/jímky v Mydlářovském domě v Chrudimi v roce 2012

Při rekonstrukci Muzea loutkářských kultur byla pod podlahou v zadním traktu budovy objevena studna či odpadní jímka o hloubce 9,1 m. Výkop o zhruba obdélném půdorysu byl zahlouben do opukové skály. Stěny byly vyzděny z lomového opukového kamene. V hloubce 1,5 m od povrchu byl registrován ve stěně přepad /?/ ústící do prostoru dvorku a parkánu.  Stěna objektu byla opatřena recentním železným žebříkem, na dně se nalézaly zbytky zetlelého dřeva. Jak naznačoval recentní žebřík a betonové armování poklopu, byla tato studna či jímka v 50. letech minulého století čištěna. Z výplně pochází menší soubor nálezů z 15.–16. století. Tehdy asi objekt musel přestal plnit svoji primární funkci, a sloužil již jen jako smetiště. Průzkum a zaměření objektu provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou Geo-CZ.


Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

obr. 1 obr. 2

 

Obr. 1 - Chrudim, Mydlářovský dům, čp. 74. Pohled do studny/jímky. Foto J. Musil.

Obr. 2 - Chrudim, Mydlářovský dům, čp. 74. Dokumentace ve stísněných podmínkách. Foto S. Vylíčilová.