×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Záchranný archeologický výzkum u čp. 10/I v Rybičkově ulici v Chrudimi v roce 2017

V souvislosti s odvlhčováním a zateplováním budovy čp. 10/I byl na sklonku září roku 2017 okolo nádvorní zdi vyhlouben výkop pro umístění hydroizolace a ze zdi byla odstraněna omítka do výšky 2 m nad současným povrchem. Rybičkova ulice náležela ve středověku a v novověku do tzv. Bohaté nebo také Klášterské čtvrti, která dostala svůj název po zaniklém dominikánském klášteře vypáleném husity v roce 1421. Klášter se nalézal v místě areálu Policie ČR a okresního soudu na Všehrdově náměstí. Archeologický výzkum prováděný u čp. 10/I v roce 2017 nevstupoval na nedotčenou plochu. Přímo v Rybičkově ul. byla provedena sondáž na dvoře protějšího domu čp. 7/I. Zjištěny byly složité stratigrafie pokrývající široké časové období od pravěku až do novověku. Ve východním sousedství dvora za čp. 10/I v roce 2006 proběhl doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum realizovaný v chrudimském městském jádru na místě zaniklých domů čp. 14/I a 15/I v Hradební ulici. Současný dům čp. 10/I byl postaven roku 1705 na místě pustého domu Václava Píseckého, který zanikl během třicetileté války.

Nejstarší zjištěnou stopou lidské činnosti představovala kulturní vrstva obsahující zlomky mazanice, uhlíků a keramiky datované do 13. století. Další situace souvisely až s obdobím po roce 1705. Ve zdivu současného domu byly objeveny druhotně použité architektonické články. Část z nich pochází ze starší měšťanské zástavby zaniklé za třicetileté války, část starších architektonických článků mohla být přenesena z nedalekých ruin dominikánského kláštera.

Jan Musil

 

foto1foto2foto3foto4

Obr. 1 – Chrudim, Rybičkova ul. čp. 10/I. Kulturní vrstva ze 13. století. Pohled od západu. Foto J. Musil.

Obr. 2 – Chrudim, Rybičkova ul. čp. 10/I. Ve výkopech často příliš místa není… Foto M. Sokolová.

Obr. 3 - Chrudim, Rybičkova ul. čp. 10/I. Zlomek keramiky datovaný do druhé poloviny 13. století. Foto M. Sokolová.

Obr. 4 - Chrudim, Rybičkova ul. čp. 10/I. Druhotně užité architektonické články ve zdivu domu čp. 10/I. Foto J. Musil.