Stáhnout jako soubor iCal
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "VÍRA V UMĚNÍ – UMĚNÍ VE VÍŘE"
sobota, 10. říjen 2020, 13:00
Shlédnutí : 123
Kontakt info@muzeumcr.cz, 469 620 330

Provádí autorka výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i. Vstupné obvyklé. Z důvodu nařízení vlády o omezení shromažďování osob bude prohlídka možná pouze na základě předchozího objednání (rezervace u Ing. Markéty Sodomkové - 601 10 10 36, pedagog@muzeumcr.cz).

Místo Regionální muzeum v Chrudimi