Dle zákona č. 137/2006 o zadávání veřejných zakázek jsou v této rubrice zveřejňovány všechny nabídky na nákup služeb nebo materiálu Regionálního muzea v Chrudimi, které přesahují částku 100 000 Kč.