Pro děti (ale nejen pro ně) jsme připravili online zábavný vědomostní kvíz, který navazuje na ukončenou výstavu "Víra v umění, umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku". Kvíz je zaměřen na gotické umění. Přejeme hodně zábavy při plnění úkolů.

Přehled objednaných programů pro školy.