OD KOŠILKY K RUBÁŠI ANEB NAROZENÍ A SMRT V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE


Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost. 

                                                                           Rozdělení výstavy:

 1. MÍSTNOST (CCA 80 M2) – TÉMA NAROZENÍ 2. MÍSTNOST (CCA 80 M2) – TÉMA SMRTI 
- textové panely a velkoformátové fotografie k zavěšení        

- obrazové doprovodné materiály
- lidová postel a kolébka
- koutnice
- koutní hrnce
- úvodnice
- křestní soupravy, křestní čepečky
- formy keramické, perníkové – miminka
- hračky – miminka, panenky s miminky
- povijany, zavinovačky, oblečení pro miminko
- křestní listy, vínky, kmotrovská cedule
- kufřík porodní báby

- textové panely a velkoformátové fotografie k zavěšení

- obrazové doprovodné materiály
- kované kříže
- pohřební štíty
- epitafy
- parte
- pohřební řád
- rakev
- kasule
- pohřební hůl literátů chrudimských
- zvonička s možností vyzkoušení zvonění umíráčku

dite  smrt 

Upozornění:

Vzhledem k množství a druhu vystavovaných materiálů a předmětů (textilie, deskové obrazy) výstava není vhodná k zapůjčení přes letní měsíce červen – srpen.

Požadavky:

Uzamykatelné vitríny, vhodné klimatické a světelné podmínky. 

  Nabídkový list

 

 Kontakt:  
 Mgr. Iva Kopecká Mgr. Alena Dufková 
 kopecka@muzeumcr.cz       dufkova@muzeumcr.cz
 464 620 568  464 620 568