CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 10

   sbornik 10

V tomto čísle najdete:

Josef Hetych: Osmdesát let Miroslava Bastla
Jan Musil: Záchranný archeologický výzkum v přízemí domu čp. 145/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2005
Marek Výborný: Pokus o analýzu původu a tradování mylného údaje k nejstarší zmínce o městě Heřmanův Městec
Josef Tejkl: Architektonický vývoj zámku v Heřmanově Městci do roku 1945
Miroslav Bastl: Prosečsko v díle Terezy Novákové
Petr Boček: Masarykova letecká liga v Chrudimi v letech 1933–1939

Rozsah: 170 s.
Cena: 100 Kč