CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 9

   sbornik 9

V tomto čísle najdete:

Eva Černá: Soubory skel z Chrudimi, Filištínské ulice
Zdeněk Hazlbauer – Jaroslav Kos: Nový typ pozdně středověkého kachle z dílny chrudimského hrnčíře Medka
Musil Jan: Středověké opevnění města Chrudimi
Jan Frolík – Jiří Sigl: Archeologický výzkum na Resslově náměstí v Chrudimi v roce 1995

Rozsah: 171 s.
Cena: 100 Kč