CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 6

   sbornik 6
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Jan Frolík – Jiří Sigl: Nové poznatky k osídlení jižní části chrudimského návrší: vyhodnocení geologických šachtic ze Štěpánkovy ulice, čp. 83/1 – 92/1
Petr Kočár – Dana Stužková – Romana Kočárová – Veronika Podolská: Analýza rostlinných zbytků z Chrudimi
František Nesejt: Chrudimské malované epitafy
Miroslav Bastl: Nové pohledy na Jana Nepomuka Štěpánka
Ivo Šulc: Soupis prvních písemných zmínek k sídlům okresu Chrudim
Petr Boček: „Vzdušným oceánem“ aneb Přehled veřejných přednášek s leteckou tematikou konaných v Chrudimi do roku 1929 
 

Rozsah: 254 s.
Cena: 100 Kč