CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 3

   sbornik 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Miroslav Bastl: Mladý padesátník Mgr. Pavel Kobetič
Jan Frolík: Ke snahám o údržbu zříceniny hradu Lichnice
Pavel Studnička: Jan Josef Božan (1644–1716) a jeho kancionál „Slavíček rajský“ z roku 1719
Gustav Novotný: Jan Doležal (1846/1847 – 1901) a jeho háj (1872)
Miroslav Bastl: Literární zobrazení mlynářské rodiny Mahelů a života v Chrudimi v letech 1848–1912 v díle Heleny Mahelové
František Nesejt: Dopad aprovizačních opatření na život v Chrudimi na začátku první světové války
Petr Boček: Česká aeronautická společnost v Chrudimi
Josef Výborný: Klešice v minulosti a současnosti
Kristina A. Kašparová-Rückerová: Chrudimsko v letech 1967–1970: stručný přehled politického vývoje
Marcela Šášinková: Výběr událostí roku 1997
Lumír Lánský – Marcela Šášinková: Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1997 (příroda, historie, vlastivěda, národopis a kultura Chrudimska)
 

Rozsah: 194 s.
Cena: 60 Kč