CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2

   sbornik 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Jan Frolík ˜– Jiří Sigl: Sídliště u kostela Sv. kříže v Chrudimi a jeho význam pro počátky města
Jiří Charvát: Jan. Nep. Martini, první občanstvem volený chrudimský purkmistr, fundátor všeobecné veřejné nemocnice v Chrudimi
František Nesejt: Ničemu tak nerozumím jako té naší české krajině: k 150. výročí narození Antonína Chitussiho
Miroslav Bastl: Vypravěčská perspektiva románu Jaromíra Johna Moudrý Engelbert
Petr Grulich: Město Chrudim a sídlo obchodní a živnostenské komory
Pavel Studnička: Volby do říšské rady a jejich kandidáti v r. 1907 a 1911 na Pardubicku, Chrudimsku a Vysokomýtsku
Milena Burdychová: Z historie chrudimských muzejních budov
Petr Boček: Havárie letadla L-5 u Chrudimi 9. října 1932
Josef Výborný: Hrbokov, minulost a současnost horské vsi na Železných horách
Pavel Kobetič: Významné dny v Chrudimi v roce 1996
Marcerla Šášinková: Výběr událostí roku 1996
Lumír Lánský – Marcela Šášinková: Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1996 (příroda, historie, vlastivěd, národopis a kultura Chrudimska)
 

Rozsah: 200 s.
Cena: 60 Kč