CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 1

   sbornik 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Milena Burdychová: Publikační činnost Okresního muzea Chrudim
Jan Frolík – Jiří Sigl: Počátky Kateřinského předměstí v Chrudimi z pohledu archeologie
Jiří Charvát: O staré chrudimské poště a jejích poštmistrech
Pavel Kobetič: Publikační činnost chrudimského průmyslového muzea pro východní Čechy v prvním desetiletí jeho existence
Petr Boček: Město Chrudim a počátky českého letectví
František Nesejt: Antonín Slavíček, Jan Melichar a Kamenický
Miroslav Bastl: Hlinecko očima K. V. Raise
Pavel Studnička: Miroslav Hanuš (15.5.1907 – 26.9.1995): nástin osobnosti prozaika, který v letech 1937–1995 žil a tvořil v Chrudimi
Luděk Štěpán: Výskyt mnohookých (polygonálních) stodol na Chrudimsku
Ivo Šulc: Úvod do problematiky chrudimských politických periodik 2. poloviny 19. století
Marcela Šášinková: Výběr událostí roku 1995
Pavel Kobetič: Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1995
 

Rozsah: 188 s.
Cena: 60 Kč