hola hola skola vola

Výstava stručně připomněla staletou historii chrudimského školství, která začíná ve 14. století. Kolébkou zdejších škol je nenápadná budova Komunitního domu za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zde chodili do školy i světově známý vynálezce lodního šroubu Josef Ressel či pozdější děkan, spisovatel a obrozenec Josef Liboslav Ziegler, který mimo jiné redigoval první český pedagogický časopis Přítel mládeže.

Základy současného chrudimského školství byly položeny v 19. století, kdy byly postupně otevřeny hospodářská škola, gymnázium, obchodní akademie, odborná škola pro zpracování dřeva, pedagogium a další. Ve dvacátém století, především v jeho druhé polovině, se výrazně a často měnila struktura základního a středního školství. Mísily se i pojmy, školy základního stupně byly na krátký čas přejmenovány na střední školy, poté na osmileté školy. Gymnázium bylo zrušeno a nahrazeno jedenáctiletou školou, aby o několik let později bylo přejmenováno na všeobecně vzdělávací školu a v roce 1968 opět gymnázium. Hospodářská škola se později jmenovala zemědělská a obchodní akademie se jmenovala hospodářská škola. Některé školy se často stěhovaly, jejich třídy bývaly rozmístěny ve více budovách po městě. Přibývalo také dětí, proto se stavěly další moderní školní budovy. Změny po roce 1989 přinesly nové soukromé školy, obnovení osmiletých gymnázií se zachováním čtyřletého studia, zkoušely se nové pedagogické principy. Ve třetím tisíciletí ubývalo dětí a nastalo slučování škol, přibyly další soukromé školy. V průběhu staletí se měnila také délka povinné školní docházky. V roce 1774 byla stanovena na šest let, v roce 1869 na osm let, v roce 1960 byla zvýšena na devět let, v 80. letech na deset let a v roce 1995 se vrátila na současných devět let.

Na výstavě bylo možné najít odpovědi na některé z těchto otázek. Věděli jste, že školní rok nezačínal vždy 1. září? Že dívky neměly přístup k středoškolskému ani univerzitnímu vzdělání? Že učitelky nemohly být vdané? Že v jedné třídě obecné školy bývalo i sto žáků? Že praktická škola vznikla až ve 20. století? Že mnoho žáků mělo jen základní vzdělání? Že chodit do školy bývalo až do roku 1774 výsadou a nikoli povinností? Návštěvníci si také mohli přijít zavzpomínat na školní léta a ukázat dětem, do které školy jste chodili, z jakých učebnic jste se učili, v jakých lavicích jste seděli…

Výstavy 2023
Vernisáž
Vernisáž
Výstava
Výstava
 
 
Powered by Phoca Gallery