Kalendář akcí

7 Září 2017 Čtvrtek

Rybářství a rybníkářství nejen na Chrudimsku

Rybářství patří k nejstarším zdrojům lidské obživy a tím i k nejstarším povoláním člověka. Na rozdíl od lovu ptactva a zvěře, který byl v minulosti rovněž cenný pro výživu lidí, si zachovalo rybářství významné postavení dodnes a na mnoha místech ve světě je stále hlavní prioritou obživy obyvatelstva. Zručnost a znalost výroby rybářského nářadí je společným znakem všech lidských kultur od pravěku až po dobu přítomnou. Výstava přiblíží nejen vývoj rybářství na řekách, ale zavede i do počátků vývoje rybníkářství v Čechách.

5 Října 2017 Čtvrtek

Kosové chrudimští (Střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti)

Období 19. století bylo zlatou dobou vzniku různorodých spolků, organizací a institucí, tedy i četných humoristických společností. Mezi nimi vyniká stolní společnost Kosů chrudimských, která byla založena roku 1867 v hostinci U Marčíků a hned od svého vzniku se stala vůdčím humoristickým spolkem a vzorem pro mnoho dalších podobně zaměřených organizací. Výstava přináší střípky a zajímavosti ze života i činnosti této unikátní společnosti a přibližuje nejenom její vývoj, ale i konkrétní humoristické počiny jejích členů jako jsou básně, kresby, písně, dopisy či fotografie.

Aktuální výstavy

Fotogalerie

Nepřehlédněte

Muzejní sbírky

Odborné publikace