BADATELSKÉ SLUŽBY

Upozorňujeme, že badatelna, knihovna a archiv nesídlí v budově muzea, ale na adrese K  Ploché dráze 688, Chrudim.

 

VŠECHNY VÝPŮJČKY JSOU POSKYTOVÁNY POUZE PREZENČNĚ.       

Vzhledem k tomu, že část sbírek zůstává v hlavní budově Regionálního muzea v Široké ul. 86 nebo je uložena v příručních knihovnách jednotlivých zaměstnanců, je nutné dohodnout se na badatelské návštěvě archivu (David Richter, Ph.D. nebo PhDr. Veronika Lánská) a knihovny (Bc. Markéta Davidová) PŘEDEM.    

                             

Co u nás najdete:
 

 Archiv
 • mince a papírová platidla
 • pečetidla, pečetní otisky a razítka
 • fotografie, fotografické negativy
 • filmy, diapozitivy
 • zvukové nahrávky (magnetofonové pásky, gramodesky)                                  
 • mapy, plány
 • pohlednice, drobné tisky, pozvánky, kalendáře, novoročenky
 • plakáty, vyhlášky
 • literární archiv (obsahuje písemnosti regionálních spisovatelů a kulturních pracovníků  A.Gallat, P. Papáček, K. Pippich, spolek Kosů aj., korespondence významných osobností  B. Smetany, V. Nováka, A. Jiráska, M. Majerové aj.)

Knihovna

 • regionální noviny a časopisy         
 • regionální literatura (adresáře, výroční zprávy, publikace regionálních autorů, ...)
 • encyklopedie, slovníky, odborné příručky místopisné, ikonografické, heraldické, genealogické, ...
 • kramářské tisky
 • staré tisky
 • rukopisy
 • publikace a časopisy z různých vědních oborů zastoupených v muzeu (archeologie, pomocné vědy historické, etnografie, umění, umělecké řemeslo, přírodní vědy, památková péče, restaurátorství, ...)
 • vše kromě rukopisů a kramářských tisků  naleznete v elektronickém katalogu
KOPIE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ
 • Digitální kopie sbírkových předmětů poskytuje Regionální muzeum v Chrudimi na základě písemného prohlášení o účelu jejich užití.                                   
 • Pro zveřejňování obrazového materiálu sbírkových předmětů Regionálního muzea v Chrudimi je třeba písemný souhlas ředitele (smlouva o reprodukčních právech). 

                                    
V badatelně je možnost připojení k internetu pomocí wi-fi.

skrivan

More in this category: « ODBORNÁ KNIHOVNA