Chrudim ve spárech říšské orlice (2. část)
Marie Kyzlinková
Nález středověké keramiky ze Samařova (k. ú. Nové Lhotice)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (2. část)
Albrecht Krupý z Probluze – příslušník zchudlé šlechty a účastník sporů při městských knihách chrudimských
Významné události dobrovolných hasičů v kraji Pardubice a okrese Chrudim
Přírodní rezervace Maštale / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (12. část)
Staročeský věneček ve Vejvanovicích / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2014
Středověký tesák z Rané u Hlinska
Železobetonový obloukový most přes Novohradku  v Hrochově Týnci
Chrudim ve spárech říšské orlice (1. část)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (1. část)
Přírodní památka Kaštanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (11. část)
Symboly Velikonoc / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2014
Jan Kokeš
Snové muzeum koní starokladrubských ve slatiňanské Švýcárně
Pocta Dobroslavu Orlovi – Ronov nad Doubravou 2015
Nález pravěké štípané kamenné industrie z Mrákotína
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014 přispěli
Dřevěné lidové hračky z Hlinecka / Etnografické okénko (příloha)

Tvůrce prvního českého dvoumotorového bombardéru Jan Staštík a Hlinsko
Historie výroby požárních stříkaček a zařízení ve Vysokém Mýtě (2. část)
Vánoce v muzeu
Chrudimská svatební smlouva Bořka Hamzy ze Zábědovic a Salomeny rozené Bohdanecké z Hodkova z roku 1613
Jiří Vaněk: Příběhy barev (29. listopadu 2014 – 6. ledna 2015): výstava obrazů, kreseb a ilustrací k 75. narozeninám malíře v Městském muzeu a galerii Hlinsko
Nasavrcké panství a slatiňanští Auerspergové: utváření sídelní krajiny
Antonín Morávek: Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Milan Vošmik, lyrik dětského filmu
František Reichmann - Surrealismus pod tlakem: k 100. výročí narození Jindřicha Heislera
Rekvizice zvonů za první světové války: dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové
Přírodní rezervace Polom / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (9. část)
Václav Jiří Černý: Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Dobře „utajený“ chrudimský filmový herec Emanuel Kovařík
Chrudimské hudební pátky: 70 let – jak a proč
Orel v Trhové Kamenici – katolický tělovýchovný spolek
Kšaft Řehoře z Pouchobrad z roku 1539
Přírodní rezervace Anenské údolí / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (8. část)
Josef Papáček: Kostel v Mikulovicích / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
150 let spolku včelařů v Chrudimi: pozvánka na výstavu (příloha)

Za Václavem Žemlou
Nouzové přistání bombardéru Aero A-42 u Lipky 2. září 1930
Práškové kotle Františka Wiesnera
Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla
Reinstalace pamětní desky věnované pobytu literáta Jaromíra Johna
Historie výroby požárních stříkaček a zařízení ve Vysokém Mýtě (1. část)
Přírodní rezervace Malhošť / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (7. část)
Jiří Stehno: Pohled na město / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2013
Sentence o radosti z pera psychologa J. Mrkvičky
Víte, kdo byl...? JUDr. Jaroslav Drábek
Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové – památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství
Klubovny hlineckých skautů a skautek od roku 1918 do současnosti
Burian Záviš z Osenice a jeho nemovitostní transakce v Chrudimi v letech 1546–1568
Přírodní rezervace Krkanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (6. část)
Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2013
Přehrada Pařížov – 100 let
Mezi Snem noci svatojánské a Večerem tříkrálovým: k výročí Dr. Rudolfa Vonáska (11. 3. 1914 – 12. 11. 1995)
Zemřel docent Miroslav Bastl
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2013
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2013 přispěli
Přírodní rezervace Zubří / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (5. část)
Ilustrace českého graduálu chrudimských literátů / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Z doby zmaru i nadějí... (2. část)
Podstarší pivovaru v Medlešicích
Šťastné a veselé v chrudimském muzeu
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (3. část)
Fotograf Viktor Mráz a jeho dar Trhové Kamenici
140 let od narození V. Ig. Stratílka
Přírodní rezervace Střemošnická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (4. část)
Stanislav Hybler: Zimní večer v Havlíčkově ulici / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Z doby zmaru i nadějí... (1. část)
Pivovar Medlešice
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (2. část)
Další doklady středověké a raně novověké bižuterie z Chrudimska
Přírodní rezervace Strádovka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (3. část)
Klečící anděl z Kostelce u Heřmanova Městce / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Pozvánka na výstavu Pivovarnictví v Pardubickém kraji (příloha)
Nález odlévacího kadlubu na výrobu svátostek z Chrudimi, Hradební ul. a Školní nám. čp. 56/I (tzv. nové děkanství)
Drobnost ke vsi Hlína (dnes část obce Horka) a její úloze v klášterní držbě
Z letecké historie Medlešic
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (1. část)
Víte, kdo byl...? Alois Šedivý
VKP Dvakačovická stráň
Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích
Z darů cestovatele Dr. Emila Holuba / Zajímavosti z přírodovědného depozitáře (2. část)
Gustav Porš - Tmavá fortna / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)