KATALOGY A PUBLIKACE K VÝSTAVÁM


Publikace označené VYPRODÁNO jsou k nahlédnutí v naší knihovně.

Schmoranz publikace

František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, 2020, Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková (eds.)

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována odpovídající pozornost. Totéž platí i pro další členy rozvětveného rodu, jehož zakladatelem se tento významný mimopražský architekt a stavitel druhé poloviny 19. století stal. Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu.

Rozměry: 21,5 x 27,6 cm
Rozsah: 439 s.
Cena: 550 Kč

Schmoranz katalog

Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, 2020

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která zachycuje život a dílo Františka Schmoranze st., významného architekta a památkáře, který se svými pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti letech se stal chrudimským městským architektem a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před úplnou zkázou.

Rozměry: 18 x 25,5 cm
Cena: 60 Kč

obálka katalog wagner

Karel Wagner: obrazy z Vysočiny, 2017

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která zachycuje tvorbu Karla Wagnera. Katalog obsahuje všechna vystavená díla, kterých bylo k vidění na sedmdesát.
Námětově se Karel Wagner orientoval zejména na krajinná seskupení – břízy, potoky a říčky, rybníky, výhledy, ve všech ročních obdobích. Oblíbené byly také kostely, především kostel v Kameničkách, který pozoroval z okna svého ateliéru, a byl mu tak nepřetržitým námětem. Kromě krajin zachycoval Karel Wagner též různá zátiší, zamiloval si ale zejména kytice – pivoňky, chryzantémy, vlčí máky, šeříky.
Přestože dílo Karla Wagnera zůstává poněkud stranou, zcela jistě patří do zlatého fondu českého výtvarného umění. Katalogem bychom chtěli připomenout dílo tohoto malíře, který dokázal svým uměním zachytit krásu přírody, zejména Vysočiny.

Rozměry: 21 x 15 cm
Rozsah: 76 s.
Cena: 100 Kč

Paleoart Chrudim 2016

Paleoart Chrudim 2016 1

Paleoart Chrudim 2016 2

Paleoart Chrudim 2016 (Mamuti se řítí na Chrudim), 2016

Katalog ke stejnojmenné výstavě, který si klade za cíl návštěvníkovi otevřít světy dávno minulé. Díky spolupráci mnoha osob a institucí se podařilo vytvořit alespoň malé nahlédnutí do dob, kdy vznikaly oceány a zemská atmosféra, tvořila se pohoří, zvětšovala či ustupovala moře a během toho všeho se na Zemi vyvíjel život. V katalogu najdete obrazové umělecké paleontologické rekonstrukce volného sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art and Science). Mezi členy PAS, jejichž díla jsou základní osou výstavy, patří Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann. Všichni z autorů byli v mládí silně inspirováni tvorbou nejlepšího malíře pravěku 20. století Zdeňka Buriana. Postupem času si ale  každý z autorů vytvořil svůj vlastní pohled na dávnou minulost a zobrazuje pravěk svým nezaměnitelným způsobem. Výtvarníci si kladou za cíl propagovat vědeckou kresbu, malbu a modelářství. Dalším z výtvarníků, který představí tentokrát „paleorekonstrukce“ vztažené přímo na Železné hory je Adam Kašpar.

Rozměry: 21 x 21 cm
Rozsah: 24 s.
Cena: 50 Kč

Pors

Gustav Porš: krajinář Vysočiny, 2015, Milan Dospěl, Simona Vylíčilová

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která zachycovala tvorbu Gustava Porše od prvopočátků. Představeno bylo přes čtyři desítky obrazů a uměleckých studií. Chrudimský rodák malíř Gustav Porš patří k významným postavám v přední elitě našich krajinářů. Zabýval se krajinomalbou meziválečného období, ve které zachycuje tvář zejména Českomoravské vysočiny. Již za svého života se zařadil k uznávaným umělcům a udržel si zájem sběratelů až do současnosti. Jeden z jeho obrazů zaujímal i čestné místo v soukromé sbírce prezidenta Edvarda Beneše.

Rozměry: 15 x 21 cm
Rozsah: 51 s.
Cena: 90 Kč

muzeum-v-riji

Muzeum v říji: z historie myslivosti, Martina Vítková, Simona Vylíčilová, 2014

Katalog ke stejnojmenné výstavě, na které byla prezentována řada loveckých trofejí, dermoplastických preparátů lovné zvěře, hudebních nástrojů, obrazů a plastik s mysliveckou tématikou, historických terčů, mysliveckých uniforem a dalších pozoruhodných doplňků a předmětů spojených s myslivostí.

Rozměry: 21 x 21 cm
Rozsah: 28 s.
Cena: 30 Kč

katalog-150-let-spolku-vcelaru

150 let spolku včelařů v Chrudimi, nejstaršího českého včelařského spolku v Čechách, 2014

V roce 2014 slavil významné výročí 150 let od svého vzniku spolek včelařů v Chrudimi, nejstarší včelařský spolek v Čechách. Při této příležitosti uspořádala ZO ČSV Chrudim ve spolupráci s SOUV – Včelařským vzdělávacím centrem Nasavrky a Regionálním muzeem v Chrudimi výstavu, ke které byl vydán tento katalog. Obsahuje antologii textů a archivních dokumentů z majetku SOkA v Chrudimi a Regionálního muzea v Chrudimi a množství doprovodných obrazových materiálů.

V publikaci byly použity texty z bulletinu "140. výročí založení Prvního českého spolku ku zvelebení včelařství v Chrudimi a 90. výročí úmrtí Aloise Thumy (18381914), předsedy spolku".

Rozsah: 44 s.
Rozměry: 21 x 15 cm
Cena: 30 Kč

katalog-ruda-mezi-ptaky

Ruda mezi ptáky, 2014, Rudolf Vařejka, Martina Vítková, Simona Vylíčilová

Katalog ke stejnojmenné výstavě, která návštěvníkům poskytuje nevšední pohled do přírody přes čočku teleobjektivu. Vystavené fotografie mají navíc i značnou dokumentační hodnotu v oblasti ornitologie. V katalogu najdete 21 barevných fotografií ptáků a 5 fotografií Rudolfa Vařejky "na lovu".

Rozsah: 28 s.
Rozměry: 15 x 21 cm
Cena: 30 Kč

orel

Orel na svých perutích se vznese..., 2014

Katalog ke stejnojmenné výstavě. Dočtete se zde, v jakých podobách se můžete s orlem setkat v oblasti přírodovědy, historie, archeologie, hudby, umění, průmyslu či vojenství.

Rozsah: 40 s.
Rozměry: 15 cm x 21 cm
Cena: 20 Kč

alfons-mucha-plakaty-2012

Alfons Mucha - plakáty, 2012, Milena Burdychová, 2. vyd.

Katalog plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi. Publikace obsahuje barevná vyobrazení všech Muchových litografií a tisků ze sbírkového fondu muzea, informace o Muchových kontaktech s Chrudimí a stručný popis historie této sbírky. Text je v češtině a angličtině (cze, eng).

Rozsah: 101 s.
Rozměry: 30 cm x 21 cm
Cena: 200 Kč

Chrudimské inspiace

VYPRODÁNO

Chrudimské inspirace, obrazy ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi, 2010, František Nesejt

Chrudimské inspirace se zaměřují se na historii chrudimského malířství a její výrazné osobnosti, které tvořily obrazy s chrudimskou tématikou. Publikace obsahuje katalog děl, která jsou součástí sbírky výtvarného umění Regionálního muzea v Chrudimi a 156 barevných fotografIí. 

Rozsah: 148 s.
Rozměry: 21 cm x 15 cm
Váha: 300 g

Katalog-sbirky

Sbírka Regionálního muzea v Chrudimi, 2009

Dvojjazyčný průvodce sbírkami Regionálního muzea v Chrudimi s barevnými fotografiemi (cze, eng).

Rozsah: 48 s.
Rozměry: 23 cm x 14 cm
Váha: 100 g
Cena: 30 Kč

Katedrala v Chartres

VYPRODÁNO

Katedrála v Chartres, 2009, Vladimír Hrubý

Katalog byl vydán při příležitosti výstavy Katedrála v Chartres, o historii, architektuře i  umění francouzské katedrály, která se uskutečnila ve spolupráci s Musée des Beaux-Arts de Chartres.

Rozsah: 71 s.
Rozměry: 21 cm x 15 cm
Váha: 150 g 

Mucha

VYPRODÁNO

Alfons Mucha - plakáty
, 2008, Milena Burdychová

Katalog plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi. Publikace obsahuje barevná vyobrazení všech Muchových litografií a tisků ze sbírkového fondu muzea, informace o Muchových kontaktech s Chrudimí a stručný popis historie této sbírky. Text je v češtině a angličtině (cze, eng). Vydalo RM v Chrudimi za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v roce 2008.

Rozsah: 101 s.
Rozměry: 30 cm x 21 cm
Váha: 500 g

Karel Pippich

NEPRODEJNÉ

JUDr. Karel Pippich - 150. výročí narození, 1999, Miroslav Bastl a kol.

Publikace je první monografií významné chrudimské osobnosti žijící ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Autor v ní sleduje nejen rodové souvislosti Pippichovy rodiny, ale především politickou, veřejnou a spolkovou činnost dr. Pippicha, jeho dramatickou a literární tvorbu, vztah k hudbě a aktivity v sokolském hnutí. Text publikace je doplněn přehledem archivních fondů.

Rozsah: 42 s.

Rozměry: 21 cm x 12 cm
Váha: 55 g

Keramicke kachle

VYPRODÁNO

 
Keramické kachle z Nizozemí
, 1998

Tato publikace byla vydána k výstavě Keramické kachle z Nizozemí, kterou chrudimské muzeum pořádalo ve spolupráci s nizozemským Muzeem kachlů v Otterlo.

Rozsah: nestr.
Rozměry: 21 cm x 13 cm
Váha: 50 g

Suva a Kosove

VYPRODÁNO

Sůva a Kosové - čítanka
, 1993, Pavel Kobetič 

Knížka seznamuje s humorem 2. poloviny 19. století tak, jak jej můžeme sledovat v činnosti chrudimské stolní společnosti Kosů. Zveřejněné materiály (texty stanov, pozvánky, zprávy o akcích i ostatní dokumenty) poskytují nejen zábavu, ale i poučení o jedné ze sfér společenského života v Chrudimi. Prameny pochází z archivu Regionálního muzea v Chrudimi a ze Státního okresního archivu Chrudim.

Rozsah: nestr.
Rozměry: 21 cm x 12 cm
Váha: 50 g