Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v čp. 22/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2008
Ferdinand Leopold von Andrian-Werbung: tvůrce prvních moderních map Chrudimska
Významný chrudimský rodák P. Eugenius Sebastiani z Častolovic
Vila č.p. 418, Palackého třída, Chrudim : "Vila Musilova" / Vily Chrudimska (8. část)
Tercerola z archeologické sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Chrudimský náhon, 5. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (10. část)
Josef Hašek - Kytice / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Letecké dny v Chrudimi roku 1946 a 1947
Bohumil Benoni
Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové
Milan Rybák jubilantem
Vila č.p. 329, Václavská ul., Chrudim : "Vila Teperova" / Vily Chrudimska (7. část)
Chrudimský náhon, 4. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (9. část)
Stanislav Novotný - Předjaří u Křižanovic / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Lanovka Thale harz skončila
Zaječice - 700 let (recenze)
Humor v reklamě chrudimských novin 1900–1940
Vila č.p. 227, Václavská ul., Chrudim : "Vila Lušovských" / Vily Chrudimska (6. část)
Filmové a televizní osobnosti z řad studentů chrudimské obchodní akademie
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (8. část)
Karel Špillar - Akt před zrcadlem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2011
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2011
Švýcárna ve Slatiňanech – záhady a skutečnost
O jedné masopustní svatební smlouvě
Vila čp. 35 Dachov - Miřetice : "Clagesova vila" / Vily Chrudimska (5. část)
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (7. část)
Jan Hlína - Pohled na náměstí v Chrudimi / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Do třetí desítky
Kamarádka knihovna
Vodičkova vila / Vily Chrudimska (4. část)
Sága rodiny Popperů
Nejstarší příslušníci rodu pánů z Orle
Z historie dálkové pásové dopravy (2. část)
Chrudimský náhon, 1. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (6. část)
Václav Andrle - Autoportrét / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Bibliografie Chrudimských vlastivědných listů za léta 1992–2011 (příloha)

Hrubešova vila / Vily Chrudimska (3. část)
Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberku v roce 2011
Geopark Železné hory
Erb na pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd
Neuvěřitelné dobrodružství chrudimského odbojáře Dalimila Matuse (2. část)
Vzpomínka na zahradního architekta Ing. Květoslava Vaňka
Tradiční rostliny Vánoc
Miloslav Lesný – Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Doktorova vila / Vily Chrudimska (2. část)
Ing. Robert Nejepsa (2. část)
Mořic Lüssner a Chrudim
Chrudimský Panteon - Neuvěřitelné dobrodružství chrudimského odbojáře Dalimila Matuse (1. část)
Konec druhé světové války v Hroubovicích / Digitalizujeme kroniky (7. část)
Zámecký park v Medlešicích / Botanická zastavení (5. část)
Jan Odvárka - Chrudim od Novoměstské kašny / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Nálezy laténských kopí na území okresu Chrudim
Vila Eliška / Vily Chrudimska (1. část)
Životní osud a dílo spisovatelky Míly Pachnerové
Ing. Robert Nejepsa (1. část)
Lidové zábavy a "čarování" v Hroubovicích / Digitalizujeme kroniky (6. část)
Park na Školním náměstí / Botanická zastavení (4. část)
František Mík - Vyvraždění Vršovců / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Mandevillův cestopis : opis Josefa Ceregettiho
Výrazná proměna obce Hamry na počátku 20. století
Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku
Emanuel Kalenský : všestranný přírodovědec, botanik i literární postava
Zieglerovy sady-Michalský park / Botanická zastavení (3. část)
Rudolf Linhart - Na Roštině / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2010
Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část)
Příběh muzejního předmětu aneb Svědectví ukryté v krabičce od cigaret
Podnikatelská rodina rodu Popperů – Osudy rodiny Popperů a jejich podniku po druhé světové válce (9. část)
Stavba Sečské nádrže / Digitalizujeme kroniky (5. část)
Noticka k historii obchodu s prachovickým vápnem
Digitalizace graduálu ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Park Střelnice / Botanická zastavení (2. část)
František Nový - Pohled do Břetislavovy ulice ze Žižkova náměstí / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi
125. výročí narození zahradního architekta Josefa Vaňka
Podnikatelská rodina Popperů (8. část)
Miloslav Drajer
Zámecká knihovna Hrochův Týnec
Přehled příspěvků do CHVL v roce 2010
Do CHVL v roce 2010 přispěli
Městský park / Chrudimská botanická zastavení (1. část)
Emanuel Salomon z Friedbergu-Mírohorský - Věž Mydlářovského domu / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zdeněk Fibich a Chrudimsko
Několik poznámek k lámání mlýnských kamenů v Horních Raškovicích (2. část)
Z historie dálkové dopravy (1. část)
Miroslav Hevák
Ferdinand Pochobradský
Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část)
Podnikatelská rodina rodu Popperů - firma F.L. Popper (7. část)
Digitalizujeme kroniky - Bělá (4. část)
Katovský meč/ Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi (6. část)
František Müller - Koňský trh v Chrudimi / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)