Přehled objednaných programů pro školy.

Zveřejněno v Pro školy

V rámci tohoto projektu byl  z iniciativy RM v Chrudimi pro školy vytvořen edukační program „Poznáváme Chrudim“, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení.

Zveřejněno v Pro školy