CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 14

Sborník 14  
 
 
 

VYPRODÁNO

V tomto čísle najdete:

Jan Frolík - Jan Musil: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006
Miroslav Novák: Pravěké osídlení v Chrudimi - Hradební ulice
Romana Kozáková - Lenka Klikarová - Jan Frolík: Bohatý soubor skla v Chrudimi - Hradební ulice
Jan Musil: Okutí dřevěného rýče a lopaty z Chrudimi - Hradební ulice
Jan Musil: Nález raně novověké prachovnice z Chrudimi
Jan Frolík - Jan Musil - Martin Omelka - Otakara Řebounová:
Nález dvojice Benediktových křížů z Chrudimi - Hradební ulice 

Rozsah: 212 s.