CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 11

   sbornik 11
 
 

V tomto čísle najdete:

Miroslav Bastl: Kontroverzní opomíjený spisovatel František Zavřel: k 60. výročí úmrtí
Jan Musil: Příspěvek k stavební podobě „Dolní brány“ v Chrudimi: archeologický výzkum Široké ulice v roce 2006
Jan Musil: Neznámá zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou: k. ú. Seč a k. ú. Hoješín, o. Chrudim
Jakub Musil: Chladné zbraně a militaria 2. sv. války v Regionálním muzeu v Chrudimi
Ladislav Nekvapil: Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století
David Novotný: Chrudimský měšťan Jan Máj a vztahy mezi Chrudimí a Poličkou na přelomu 16. a 17. století

Rozsah: 164 s.
Cena: 100 Kč