CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK - ÚVOD

 

Chrudimský vlastivědný sborník vychází od roku 1996 zpravidla jednou do roka. Obsahuje články z různých oborů (historie, přírodověda, archeologie, literatura, hudba, umění) týkající se východních Čech.

Sborník (stejně jako ostatní publikace) je možné zakoupit přímo v muzeu nebo objednat na dobírku na telefonním čísle 469 620 330 nebo na e-mailové adrese info@muzeumcr.cz.

Cena = cena objednaných CHVS + poštovné 

Pokyny pro autory
 Přehled článků Chrudimského vlastivědného sborníku 1996-2023