CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 27

 

CHVS 27

 

V tomto čísle najdete:

David Novotný: Ital na předbělohorském Chrudimsku? Poznámka k regionálním rozměrům odměňování služebníků císaře Rudolfa II.

David Richter: Pohnání Hynka Bernarta Záviše z Osenice a na Bítovanech před soud nejvyššího purkrabství pražského léta páně 1597. Stručná poznámka k majetkovému zázemí drobné venkovské šlechty na přelomu 16. a 17. století 

Pavel Rous: K otázce staršího stanoviště herálecké sklářské hutě
Lukáš Nekolný: Veřejné akvárium a zoo v Chrudimi

Jan Musil: Archeologický deník Františka a Stanislava Horáka