CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 16

 Sborník 16
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete:

František Nesejt:
Pronikání barokních myšlenek do Čech a chrudimští malíři 17. a 18. století
Marta Moravcová - Dagmar Vokounová Franzeová: Paleolitické a mezolitické nálezy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Jan Lužný - Petr Salaš: Ing. Karel Křivský, mimořádná osobnost zahradnictví Chrudimska i České republiky
Jan Frolík: Mořic Lüssner a stopy jeho činnosti v Chrudimi
Jan Musil: Nález popravčího meče z Chrudimi. Příspěvek k poznatelnosti artefaktu archeologickými metodami
Jan Musil: Nález ženského kovového článkového opasku (tzv. Brautgürtel) z Podlažic 
Blanka Zelená: Laténské sídelní objekty na lokalitě Chrudim - Píšťovy
Jan Frolík - Jan Musil: Záchranné archeologické výzkumy v Předhradí (okr. Chrudim) v roce 2012. Příspěvek k poznání opevnění tzv. Městečka
Jan Musil: Pověst nebo realita? aneb Záchranný archeologický výzkum při odbahňování Panského rybníka ve Stolanech v roce 2011

Rozsah: 240 s.

Cena: 130 Kč