CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 17

Sborník 17
 
 

V tomto čísle najdete:

Michal Kopecký:
Restaurační práce Františka Schmoranze staršího v Chrudimi
Libor Aksler: Skutečský trestní soud v 16.18. století
Petr Boček: Letecké havárie a nouzová přistání na Chrudimsku do roku 1939
Jan Frolík - Jan Musil: Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429
Jan Frolík: Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče)
Martina Vítková: Muž, který snědl boha – ohlédnutí za výstavou Antické mýty jinak
Kateřina Křížkovská: Šporkovské lázně ve Vápenném Podole

Rozsah: 302 s.
Cena: 130 Kč