VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD A CHRUDIM: CHRUDIMSKÝ RODÁK, HUMANISTA A PRÁVNÍK

V roce 2020 jsme si připomněli 500. výročí úmrtí humanistického vzdělance Viktorina Kornela ze Všehrd. Jeho život a působení je sice poměrně těsně spjaté s pražským prostředím, pocházel však z Chrudimi. Narodil se okolo roku 1460 do rodiny místního majetného řezníka. Ve 2. polovině 70. let své rodiště opustil, aby získal univerzitní vzdělání v hlavním městě království. Tady se pak natrvalo usadil a pracoval, do Chrudimi se však pravidelně vracel za rodinou.Viktorin se stal za svého života nejen právním znalcem, ale také literátem. Jeho nejznámějším dílem se stal soupis zemského práva publikovaný pod názvem O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. Po smrti byly jeho osobnost i dílo z větší části zapomenuty, neboť si ještě za života stihl studiem starého práva nadělat mocné nepřátele mezi osobami usilujícími o změnu právního systému ve svůj prospěch. Jeho přínos tak byl znovuobjeven a pravého ocenění se dočkal až ve století devatenáctém. Tehdy se jeho odkazu chopili jak představitelé vznikajícího národního uvědomění, tak rodné město. O Viktorinově životě a díle, ale také o odkazu a připomínkách, stručně pojednává nejnovější publikace z edice Chrudim s názvem Viktorin Kornel ze Všehrd a Chrudim.

 

stažený soubor 800px Viktorin Kornel ze Vsehrd 1862 Arch9127 b

 

SPUSTIT WEBOVOU VÝSTAVU