POZOR PRO VŠECHNY PŘÍRODNÍ NADŠENCE! Už tento týden v sobotu 1. října se uskuteční první ze tří jedinečných přírodovědných exkurzí, a to do PŘÍRODNÍ REZERVACE ZUBŘÍ a PŘÍRODNÍ REZERVACE POLOM.

Zveřejněno v Pro veřejnost

Webová výstava k 240. výročí narození. Chrudimský děkan Josef Liboslav Ziegler patřil k osobnostem českého národního obrození první poloviny 19. století. Zasloužil se o rozvoj školství v Chrudimi a pedagogiky obecně. Zavedl vzdělávání učitelů v české historii, mluvnici a pedagogice, žákům nařídil zpívat v kostele česky. Redigoval 12 ročníků prvního českého pedagogického časopisu Přítel mládeže a vydal Mluvnici českou ku prospěchu školní mládeže. Vlastnil bohatou knihovnu, jejíž část je nyní součástí sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.

Zveřejněno v Webové výstavy

Pro všechny milovníky přírody připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, Správou Chráněné krajinné oblasti Železné hory v Nasavrkách, Národním geoparkem Železné hory a Základní uměleckou školou v Chrudimi na letošní podzim hned tři jedinečné výstavy, které potěší snad každého návštěvníka.

Zveřejněno v Pro veřejnost