Přijďte v sobotu 21. října 2023 oslavit Mezinárodní den archeologie. Těšit se můžete na zajímavý program ve vikingském stylu. Malí návštěvníci se mohou těšit na výtvarné tvoření i drobné hry.

Zveřejněno v Aktuality

Pozvánka na výstavu: Středověké hry - „Kronikář" Michael Emanuel Holakovský - Osmdesát let od smrti Jaroslava Wiesnera (1. část) - Bohumil Laušman a jeho úloha v domácím odboji v protektorátu - Unikátní středověké nákončí pochvy dýky ze Zdislavi

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici muzejní pedagog/pedagožka (edukátor/ka v kultuře). Předpokládaný nástup je ihned, případně dle dohody. Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřené obálce označené slovy: „Neotvírat – výběrové řízení“ nejpozději do 29. 9. 2023 do 12.00 hodin na adresu: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim.

Zveřejněno v Aktuality

Regionální muzeum v Chrudimi s radostí oznamuje, že dojde k prodloužení vybraných výstav.

Zveřejněno v Aktuality

Regionální muzeum v Chrudimi informuje, že pro studenty a žáky, kteří se podíleli na projektu Josef Ressel: 230 let od narození, je do 3. 9. 2023 na tuto výstavu vstup zdarma.

 

Zveřejněno v Aktuality

Každý čtvrtek je pro studenty a žáky vstupné na všechny výstavy a expozice zdarma! Více na přiloženém plakátu.

Zveřejněno v Aktuality