Z doby zmaru i nadějí... (1. část)
Pivovar Medlešice
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (2. část)
Další doklady středověké a raně novověké bižuterie z Chrudimska
Přírodní rezervace Strádovka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (3. část)
Klečící anděl z Kostelce u Heřmanova Městce / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Pozvánka na výstavu Pivovarnictví v Pardubickém kraji (příloha)

Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče
Velká národní slavnost v Chrudimi 29. 6. 1913
Dvě nouzová přistání balónů na Chrudimsku v letech 1925 a 1927
Víte, kdo byl...? Václav Procházka, chrudimský rodák
Nášivka ve tvaru lvíčka z k. ú. Bylany - Kutřín
Přírodní rezervace Habrov / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (2. část)
Josef Papáček - Dvojportrét s A.J. Gareisem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Nález odlévacího kadlubu na výrobu svátostek z Chrudimi, Hradební ul. a Školní nám. čp. 56/I (tzv. nové děkanství)
Drobnost ke vsi Hlína (dnes část obce Horka) a její úloze v klášterní držbě
Z letecké historie Medlešic
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (1. část)
Víte, kdo byl...? Alois Šedivý
VKP Dvakačovická stráň
Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích
Z darů cestovatele Dr. Emila Holuba / Zajímavosti z přírodovědného depozitáře (2. část)
Gustav Porš - Tmavá fortna / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2012
Nakladač na housenicovém podvozku "BROM"
Mistrovství Protektorátu Čech a Moravy v krasobruslení 1943
Petr a jeho syn Něpr, zapomenutý a neznámý vladycký rod 13. století
Víte, kdo byl...? Prof. Miloslav Pelíšek
Přírodní památka Farář / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (1. část)
Josef Heřman - Roština / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2012
Po stopách zapomenuté přemyslovské větve Děpolticů: jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech
Nestor chrudimských ochranářů přírody Václav Cibulka osmdesátníkem
Dobrovolní hasiči a sokolové ve městě Luži před rokem 1918
Zajímavosti z přírodovědného depozitáře - Arnoldiho ovoce
Jarmila Burghauserová - Tanečnice a pastýř s Amorem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012 přispěli

Záchranné archeologické výzkumy v Úhřeticích v letech 2011–2012
Milan Fuchs – podnikatel z Trhové Kamenice
Pár stručných poznámek k benediktinům z Opatovic a jejich vlivu na kulturní krajinu v okolí kláštera
"Bylanský rebel" Václav Zadrobílek
Kdo si hraje, nezlobí aneb Merkur v Regionálním muzeu v Chrudimi
Vůně Vánoc
Chrudimský náhon, 6. úsek / Chrudimská botanická zastavení (11. část)
Ferdinand Pochobradský – Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v čp. 22/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2008
Ferdinand Leopold von Andrian-Werbung: tvůrce prvních moderních map Chrudimska
Významný chrudimský rodák P. Eugenius Sebastiani z Častolovic
Vila č.p. 418, Palackého třída, Chrudim : "Vila Musilova" / Vily Chrudimska (8. část)
Tercerola z archeologické sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Chrudimský náhon, 5. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (10. část)
Josef Hašek - Kytice / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Letecké dny v Chrudimi roku 1946 a 1947
Bohumil Benoni
Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové
Milan Rybák jubilantem
Vila č.p. 329, Václavská ul., Chrudim : "Vila Teperova" / Vily Chrudimska (7. část)
Chrudimský náhon, 4. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (9. část)
Stanislav Novotný - Předjaří u Křižanovic / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Lanovka Thale harz skončila
Zaječice - 700 let (recenze)
Humor v reklamě chrudimských novin 1900–1940
Vila č.p. 227, Václavská ul., Chrudim : "Vila Lušovských" / Vily Chrudimska (6. část)
Filmové a televizní osobnosti z řad studentů chrudimské obchodní akademie
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (8. část)
Karel Špillar - Akt před zrcadlem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2011
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2011
Švýcárna ve Slatiňanech – záhady a skutečnost
O jedné masopustní svatební smlouvě
Vila čp. 35 Dachov - Miřetice : "Clagesova vila" / Vily Chrudimska (5. část)
Chrudimský náhon, 2. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (7. část)
Jan Hlína - Pohled na náměstí v Chrudimi / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Do třetí desítky
Kamarádka knihovna
Vodičkova vila / Vily Chrudimska (4. část)
Sága rodiny Popperů
Nejstarší příslušníci rodu pánů z Orle
Z historie dálkové pásové dopravy (2. část)
Chrudimský náhon, 1. úsek / Chrudimská Botanická zastavení (6. část)
Václav Andrle - Autoportrét / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Bibliografie Chrudimských vlastivědných listů za léta 1992–2011 (příloha)

Hrubešova vila / Vily Chrudimska (3. část)
Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberku v roce 2011
Geopark Železné hory
Erb na pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd
Neuvěřitelné dobrodružství chrudimského odbojáře Dalimila Matuse (2. část)
Vzpomínka na zahradního architekta Ing. Květoslava Vaňka
Tradiční rostliny Vánoc
Miloslav Lesný – Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)