Filmové a televizní osobnosti z řad studentů a pedagogů chrudimského gymnázia (1. část)
Ing. Vilém Faber
Příběhy z historie rodu Talacků z Ještětic (4. a 5. část)
Podnikatelská rodina rodu Popperů - firma F.L. Popper (5. část)
Kasule z kostela v Honbicích / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi (4. část)
Otakar Štáfl - Pod Puší / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Také Hrdinové (otec a syn Lachmanovi)
100 let Hniličkovy ulice v Chrudimi
Fac bonum omnibus, quamdiu poterix ..., k 80. výročí úmrtí Františka Hamzy
Podnikatelská rodina Popperů – firma F.L. Popper (4. část)
Kronika zvláštní školy internátní v Běstvině / Digializujeme kroniky (2. část)
Skříň – lidová, malovaná / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi
Václav Jansa - Mydlářovský dům / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Výroční zpráva Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2009
Vzpomínky Pavla Papáčka (2. část)
Papírový vějíř / Zrestaurované předměty ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Marie Burešová-Salášková - Městský park v Chrudimi / Obrazy ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi (příloha)

Před 170 lety se narodil Karel Adámek
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Chrudimi za rok 2009
Podnikatelská rodina Popperů (3. část)
Kameničky v díle Antonína Slavíčka
Středověká výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v Pouchobradech
Dolní Babákov / Digitalizujeme kroniky (1. část)
Voskové Jezulátko / Zrestaurované předměty ze sbírek RM v Chrudimi
Zdenka Burghauserová -Tři Grácie / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)