ARCHITEKT A PAMÁTKÁŘ FRANTIŠEK SCHMORANZ ST. A ROD SCHMORANZŮ ZE SLATIŇAN

František Schmoranz st. byl významným architektem a památkářem, který se svými pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti letech se stal chrudimským městským architektem a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před úplnou zkázou.

FN07158 divci mestanka 1894 Fot1120 cukrovar 1900 pozvanka vyrez

Výstava shrnuje dosavadní a zároveň přináší nové poznatky o osobnosti, díle i rodině architekta Františka Schmoranze st. Putovní část je složena z 22 závěsných panelů:

1.    František Schmoranz st. (časová osa)
2.    Architekt, stavitel a památkář
3.    Dílo Františka Schmoranze staršího
4.    Tvorba
5.    Šlechtičtí objednavatelé. Knížecí rodina Auerspergů
6.    Šlechtičtí objednavatelé. Další rody
7.    Stavební kancelář a její spolupracovníci
8.    František Schmoranz mladší. Architektem v Káhiře a Vídni
9.    František Schmoranz mladší. Působení v Čechách
10.    Josef, Jan a Gustav Schmoranzové
11.    Další členové rodu. Zdeněk Schmoranz (1896-1942)
12.    Katedrální kostel sv. Ducha v Hradci Králové
13.    Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
14.    Děkanský kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
15.    Farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
16.    Další církevní stavby
17.    Nekatolické sakrální stavby
18.    Radnice a městské brány
19.    Školy, nemocnice a hospodářské stavby
20.    Péče o památky v době Františka Schmoranze staršího
21.    C. k. Ústřední komise pro zachování a výzkum historických a uměleckých památek
22.    František Schmoranz starší a rekonstrukce památkově hodnotných staveb

Seznam zapůjčených předmětů vystavených na chrudimské výstavě lze poskytnout na vyžádání.

Kontakt:
David Richter
richter@muzeumcr.cz
464 620 578