CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 26

sbornik 26V tomto čísle najdete:

David Novotný: Fama nihil est celerius aneb O nálezech pokladů v Chrudimi v 17. a 18. století

Jan Musil, Tomáš Zavoral: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v trase obchvatu Slatiňan

František Hažmuka: Zpracování železa ve středověké Chrudimi

David Richter: Městské nemovitosti a jejich význam pro nižší šlechtu v krajském městě ve druhé polovině 16. století – chrudimská sonda

Alžběta Langová: Židovští lékaři v léčebně na Košumberku před druhou světovou válkou

Richard Matula: Okolnosti vzniku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi


 

Rozsah: 204 s.