×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Objev Svatokřížské (Batíkovské) brány na Palackého třídě v Chrudimi v roce 2017

V souvislosti s komplexní rekonstrukcí hlavního kanalizačního a vodovodního řádu na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků v Chrudimi byl realizován v roce 2017 menší záchranný archeologický výzkum. Archeologické situace byly zdokumentovány v rýze vodovodní přípojky na rohu Palackého třídy a Škroupovy ulice, kde se podařilo odkrýt základy Svatokřížské či Batíkovské brány do někdejšího Kateřinského předměstí.

Zeď brány o mocnosti 1 m byla založena do pravěkého či raně středověkého souvrství. Kvůli izolaci byla z vnitřní strany omazána jílem. Toto zdivo představuje 1. fázi existence někdejší Svatokřížské (Batíkovy) brány, připomínané poprvé k roku 1480. Uvědomíme-li si, že opevnění předměstí máme doloženo již roku 1461, je možné, že Svatokřížská brána stála již v 60. letech 15. století. S tím by souviselo i osazení brány kombinací klíčových a archaicky vyhlížejících štěrbinových střílen, které zobrazují veduty ze 17. a 18. století. V interiéru stavby jsme měli možnost prozkoumat stopy požáru, který může souviset hypoteticky s požárem města v roce 1611. Zmínky o opravách opevnění z druhé dekády 17. století si tedy můžeme vysvětlit jako likvidaci následků tohoto požáru. Víme, že na stavební práce dohlížel v letech 1616 – 1619 Samuel Kuchynka, že byly opravovány brány a minimálně polovina obvodu městských hradeb. Dáme-li tedy do souvislostí výpověď písemných a ikonografických pramenů je zřejmé, že brána musela vyhořet až po roce 1602, neboť další vyobrazení z roku 1786 ji zobrazuje jako stavbu s naprosto odlišnou střechou.

Do povrchu požárové vrstvy se zahlubuje výkop pro postavení opukového zdiva o mocnosti 0,68 m zděného na béžovou vápennou maltu. Tyto stavební úpravy patrně souvisejí se stavebními úpravami v letech 1616 – 1619, kdy stavba získala vzhled dochovaný na vedutě z roku 1786, další veduty již dokládají postupné chátrání objektu. Na tovaryšském listu z roku 1798 již nemá střechu a je snížena minimálně o jedno patro (chybí druhá řada střílen). 

Jan Musil

 

batikov brana2brana

Obr. 1 – Chrudim, Palackého třída. Sonda 1, vodovod. Pohled na pečlivě lícované zdivo Svatokřížské (Batíkovské) brány. Pohled od jihu. Foto J. Musil.

Obr. 2 – Svatokřížská (Batíkova) brána na výřezu anonymní veduty z roku 1786.