PODSBÍRKA VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Obsahuje malbu, kresbu, grafiku, historický plakát, plastiku, dřevořezbu a keramiku. Nejvýznačnějším souborem je kolekce litografií plakátů Alfonse Muchy. Podsbírka obsahuje výtvarné umění převážně regionální provenience.

OBRAZY – MALBA
Kolekce obrazů je zaměřena na výtvarná díla starší produkce i díla současná, podchycuje regionální autory, nebo autory zobrazující historické město Chrudim i region. Z regionálních autorů jsou ve fondu zastoupena například díla Fr. Mullera, A. Papáčka, G. Porše, Zd. Burghauserové, V. Anderleho, J. Ceregettiho, J. Heřmana, F. Pochobradského, A. Machka aj. Zastoupeny jsou obrazy portrétní, obrazy zachycující Chrudim, historické pohledy na město i okolí, region. Velmi kvalitní je soubor gotických deskových maleb z chrudimských kostelů (Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kříže), dále pohřební štíty, epitafy, obrazy s náboženskými tématy, střelecké terče, obrazy vztahující se k salvátorské tradici aj. Kolekce obrazů obsahuje cca 710 kusů.GRAFIKA A KRESBA
Grafická a kresební díla se z větší míry dotýkají regionálního charakteru, především se zobrazením Chrudimi (veduty), jejího blízkého okolí, či regionu, zachycující postupnou proměnu města i regionu. Rovněž tento soubor se rozrůstá již od samého vzniku muzea a zastoupena jsou zde díla od 16. století do současnosti. V souboru je početnější zastoupení grafiky a kresby a náboženskou tématikou, dále portréty panovníků, historické nástěnné kalendáře, práce regionálních umělců např. F. Pochobradského, J. A A. Papáčka, F. Mullera, Salomona Fridberka Mírohorského, F. Míka, M. Lesného, R. Landera, J. Heřmana, L. Hadince, Z. Burghauserové, V. Anderleho aj. Je zastoupen i menší fond ex libris, čítající cca 700 kusů. Soubor grafiky a kresby obsahuje přes 3020 kusů.

   

HISTORICKÝ PLAKÁT
Významnou část podsbírky výtvarného umění tvoří soubor historickouměleckých plakátů s tématikou kulturní, reklamní, sportovní, vznikající od počátků muzea. Nejstarší plakát tohoto souboru je z roku 1883. V tomto fondu je uloženo rovněž 42 kusů plakátů významného českého malíře, afišisty Alfonse Muchy, získaných většinou do muzea koupí roku 1897. Fond  uměleckohistorického plakátu byl uzavřen roku 1918. Autorsky je kolekce zaměřena především na české autory (A. Hofbauer, V. Hynais, Fr. Kysela, V. Mašek, A. Mucha, V. Oliva, J. Preisles, K. Špillar, M. Švabinský, V. Županský aj.),zastoupena jsou však i díla zahraničních autorů (F. Von Stuck, Jank Angelo, T. T. Heine, H. Prell aj.). Soubor uměleckohistorického plakátu obsahuje celkem přes 220 kusů.

PLASTIKY, DŘEVOŘEZBY
Kolekce plastik a dřevořezeb tvoří především dřevěné sochy, z kostelů v Chrudimi, Kočí, aj., sochy figurální, skulptury s náboženskou tématikou, dále fragmenty z oltářů (kostel v Kočí). Zajímavým předmětem této kolekce je polychromovaná dřevořezba s pohledem na město Chrudim z roku 1720 od neznámého autora. Fond obsahuje rovněž sádrové plastiky a busty (návrhy na pomníky, plakety, J. Ressel aj.), drobné předměty z kamene, kovu, hlíny aj. Celkem sbírka plastik obsahuje 340 kusů.